Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.